Member

Green Pharmaceutical Chemistry
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University

HOME > Member > Member English

DSC00144.JPG

Professor
Takashi Ohshima, Ph.D.

Lecturer
Hiroyuki Morimoto, Ph.D.

Assistant Professor
Ryo Yazaki, Ph.D.

Research Assistant Professor
Kenji Watanabe, Ph.D.


Secretary
Chikako Arimura


Ph.D. Course Students

Lu Lin
Zhao Li
Das Amrita
Masanao Sawa
Megumi Noshita
Daiki Nakatake
Rikiya Horikawa
Hai-Long Xin
Ryohei Yonesaki
Akkad Walaa

Master Course Students

Yuri Mukai
Takafumi Tanaka
Seiya Taninokuchi
Toru Deguchi
Yuta Kondo
Tsukushi Tanaka

Undergraduate Students

Yurika Kubo
Yuri Tabuchi
Kayoko Hashiguchi
Yohei Matsumoto
Shotaro Miyazaki
Maria Kurazono
Yoshinobu Hirazawa

Postgraduate Student

Yuting Liu