Green Pharmaceutical Chemistry
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University

HOME > Member > Member English
Professor
Takashi Ohshima, Ph.D.


Lecturer
Hiroyuki Morimoto, Ph.D.

Assistant Professor
Ryo Yazaki, Ph.D.
Ph.D. Course Students


Daiki Nakatake
Rikiya Horikawa
Hai-Long Xin
Ryohei Yonesaki
Akkad Walaa
Master Course Students


Yuta Kondo
Tsukushi Tanaka
Yuri Tabuchi
Kayoko Hashiguchi
Yohei Matsumoto
Shotaro Miyazaki
Undergraduate Students


Maria Kurazono
Yoshinobu Hirazawa
Tetsuya Kadota
Taro Tsuji
Kiichi Hirayama
Yoshihiro Isogai
Mana Yoshida
Postgraduate Student


Yuting Liu