Green Pharmaceutical Chemistry
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University

HOME > Member > Member EnglishProfessor
Takashi Ohshima, Ph.D.

Lecturer
Hiroyuki Morimoto, Ph.D.

Assistant Professor
Ryo Yazaki, Ph.D.


Secretary
Chikako Arimura

Ph.D. Course Students

Daiki Nakatake
Rikiya Horikawa
Hai-Long Xin
Ryohei Yonesaki
Akkad Walaa


Master Course Students

Yuta Kondo
Tsukushi Tanaka
Yuri Tabuchi
Kayoko Hashiguchi
Yohei Matsumoto
Shotaro Miyazaki
Yuting Liu


Undergraduate Students

Maria Kurazono
Yoshinobu Hirazawa
Tetsuya Kadota
Taro Tsuji
Kiichi Hirayama
Yoshihiro Isogai
Mana Yoshida
Esaki Fumiya
Ibuki Kusagawa
Jun Sawamura
Tetsu Ikeda
Yutoku Horiuchi


Postgraduate Student

Bo Pang